logo


Giften


Draagt u onze zanggroep een warm hart toe?
En wilt u geen donateur worden, maar u overweegt wel een gift te doen aan Zanggroep Pro Deo?

Zanggroep Pro Deo is geen ANBI instelling. Dat betekent, dat uw gift niet aftrekbaar is voor de belasting.

U kunt uw gift overmaken op de rekening van Zanggroep Pro Deo:
IBAN NL38INGB0664066283 t.n.v. B.Kroon onder vermelding van "Zanggroep Pro Deo, éénmalige gift".


© 2019 - 2021 Zanggroep Pro Deo. All rights reserved    -     webmaster: webmaster@zanggroepprodeo.nl